Objednávky přijímáme pouze mailem: psihotelkukle@gmail.com

 

Předání / vyzvednutí psa:                              ! Po předchozí domluvě !               8:00 - 18:00                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozovatel hotelu se zavazuje psa řádně opatrovat, zajistit jeho samostatné umístění ve vnitřním či venkovním kotci (v jednom kotci vždy jeden pes od jednoho majitele, příp. dva psi od jednoho majitele), pravidelné podávat potravu, vodu a zajistit venčení.

 

Ceník ubytování:                                                                                                 Akceptujeme platby platebními kartami

- Dvě a více nocí:                              Kč 250,- za každou noc (za jednoho psa)

                                                          Kč 350,- za každou noc (za dva psy od jednoho majitele, oba psi v jednom kotci)

- Jedna noc:                                      Kč 250,00 (Kč 350,00) za 24 hodin + Kč 20,00 za každou další započatou hodinu

- Ubytování pouze přes den:             Kč 250,00 (8:00 – 18:00 hod.)

 

Provozovatel může požadovat úhradu zálohy ve výši Kč 600,00 (pokud výše zálohy není dohodnuta jinak), která je splatná do tří pracovních dnů od jejího vyžádání (e-mailem), záloha není v žádném případě vratná. 

Číslo účtu pro úhradu zálohy bankovním převodem je 295030329/0300.(ČSOB) nebo 5939103339/0800 (Čs. spořitelna), platbu lze provést i pomocí zaslaného QR kódu.

Teprve po jejím připsání na účet provozovatele je rezervace závazná. Záloha bude odečtena z celkové částky za ubytování při konečném vyúčtování za pobyt psa.

Pokud záloha není uhrazena do tří pracovních dnů, předběžná rezervace se automaticky RUŠÍ.

Minimální doba pro ubytování v hlavní sezoně (červen – září) a během jarních a zimních prázdnin je 5 nocí.

Majitel je oprávněn požadovat, aby mu byl pes vrácen před uplynutím sjednané doby ubytování. V takovém případě je však povinen zaplatit odměnu v celé výši z důvodu rezervace kotce.

Při nevyzvednutí psa do konce předávací doby (18:00 hodin) je účtován poplatek Kč 250,00. Vyzvednutí za tento příplatek je možné do 20:00 hod.).

Pokud majitel nevyzvedne psa do 20:00 hodin v poslední den rezervace, bude za noc navíc účtován dvojnásobek běžné ceny (Kč 500,00 / jednoho psa; Kč 700,00 / dva psy).

 

Krmení má zvíře buď vlastní, tj. majitelem dodané nebo účtované provozovatelem dle velikosti zvířete.

Pokud zákazník nezajistí krmivo v odpovídajícím množství, bude krmivo zajišťovat provozovatel. V tom případě bude krmivo účtováno na vrub klienta.

 

Očkovací průkaz zůstává po dobu úschovy zvířete u provozovatele. V případě změny zdravotního stavu psa (úraz, zdravotní potíže apod.) je provozovatel povinen zajistit veterinární ošetření a následně informovat majitele.

 

Nevyzvedne-li majitel psa v dohodnutý den, tato smlouva se automaticky prodlužuje a provozovatel má nárok na dohodnutou sazbu za celé období ubytování a s tím spojené další náklady na krmivo, ošetření zvířete atd.

Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50% navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou.