Objednávky přijímáme pouze mailem: psihotelkukle@gmail.com

 

Předání / vyzvednutí psa:

8:00 - 11:00                  14:00 - 18:00

-------------------------------------------------

 

Provozovatel hotelu se zavazuje psa řádně opatrovat, zajistit jeho samostatné umístění ve vnitřním či venkovním kotci, pravidelné podávat potravu, vodu a zajistit venčení.

Odměna pro provozovatele činí Kč 200,- za každou noc (za jednoho psa) / Kč 300,- za každou noc (za dva psy od jednoho majitele, oba psi v jednom kotci).

Provozovatel může požadovat úhradu nevratné zálohy ve výši Kč 600,00. Teprve po jejím připsání na účet provozovatele je rezervace platná. Záloha bude odečtena z celkové částky za ubytování při konečném vyúčtování za pobyt psa.

Majitel je oprávněn požadovat, aby mu byl pes vrácen před uplynutím sjednané doby ubytování. V takovém případě je však povinen zaplatit odměnu v celé výši z důvodu rezervace kotce.

Při nevyzvednutí psa do konce předávací doby je účtován poplatek za další noc.

 

Krmení má zvíře buď vlastní, tj. majitelem dodané nebo účtované provozovatelem dle velikosti zvířete dohodou.

Pokud zákazník nezajistí krmivo v odpovídajícím množství, bude krmivo zajišťovat provozovatel. V tom případě bude krmivo účtováno na vrub klienta následovně:

· malé plemeno do 10 kg 20,- Kč/den

· střední plemeno do 30 kg 35,- Kč/den

· velké plemeno nad 40 kg 50,- Kč/den

· obří plemeno nad 60 kg 65,- Kč/den

 

Očkovací průkaz zůstává po dobu úschovy zvířete u provozovatele. V případě změny zdravotního stavu psa (úraz, zdravotní potíže apod.) je provozovatel povinen zajistit veterinární ošetření a následně informovat majitele.

Nevyzvedne-li majitel psa v dohodnutý den, tato smlouva se automaticky prodlužuje a provozovatel má nárok na dohodnutou sazbu za celé období ubytování a s tím spojené další náklady na krmivo, ošetření zvířete atd.

Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50% navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou.