UBYTOVACÍ PODMÍNKY

 

Objednávky přijímáme pouze mailem: psihotelkukle@gmail.com

 

Příjem / výdej pejsků         ! Po předchozí domluvě !         8:00 – 18.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provozovatelka hotelu se zavazuje psa řádně opatrovat, zajistit jeho samostatné umístění ve vnitřním či venkovním kotci (v jednom kotci vždy jeden pes od jednoho majitele, příp. dva psi od jednoho majitele), pravidelně podávat potravu, vodu a zajistit venčení. 

Podmínkou pro přijetí k ubytování je, že pes není agresivní na lidi.

 

Ceník ubytování:                                                                                            Akceptujeme platby platebními kartami

 

Hlavní sezóny:

- Letní  (1. 6. - 30. 9.)

- Jarní prázdniny Brno (5. - 11. 2.), Olomouc (4. - 10. 3.), Svitavy (11. - 17. 3.)

- Vánoční (20.. 12. - 1. 1.)

                              Kč 350,- za každou noc (za jednoho psa)                                                                                                                           Kč 450,- za každou noc (za dva psy od jednoho majitele, oba psi v jednom kotci)     

 

Ostatní:

- Ubytování na dvě a více nocí:

                              Kč 280,- za každou noc (za jednoho psa)

                              Kč 380,- za každou noc (za dva psy od jednoho majitele, oba psi v jednom kotci) 

- Ubytování na jednu noc:                        

                              Kč 280,00 (Kč 380,00) za 24 hodin + Kč 40,00 za každou další započatou hodinu 

- Ubytování pouze přes den:        

                              Kč 280,00 (Kč 380,00) - 8:00 – 18:00 hod.

    

Provozovatelka může požadovat úhradu zálohy, která je splatná do tří pracovních dnů od jejího vyžádání (e-mailem), záloha není v žádném případě vratná. 

Uhrazením zálohy zájemce o ubytování psa vyjadřuje souhlas s ubytovacími podmínkami provozovatelky.

Číslo účtu pro úhradu zálohy bankovním převodem je 295030329/0300.(ČSOB), platbu lze provést i pomocí QR kódu. 

Teprve po jejím připsání na účet provozovatele je rezervace závazná. Záloha bude odečtena z celkové částky za ubytování při konečném vyúčtování za pobyt psa. 

 

Pokud záloha není uhrazena do tří pracovních dnů, předběžná rezervace se automaticky RUŠÍ.

V případě rezervací na více termínů majitel pejska první pobyt uhradí v plné výši a záloha se automaticky přesouvá na další termín.

Minimální doba pro ubytování v hlavní sezoně (červen – září) a během jarních a zimních prázdnin je 5 nocí.

Pokud pes nastoupí do Psího Hotelu Kukle později než v termínu uvedeném pro rezervaci,  přesto majitel psa hradí ubytování i za nevyužité období. Stejně tak je majitel oprávněn požadovat, aby mu byl pes vrácen před uplynutím sjednané doby ubytování - i v takovém případě je však povinen zaplatit odměnu v celé výši z důvodu rezervace kotce.

Pokud nedojde k nástupu psa do Hotelu v první den rezervace či pokud není oznámen pozdější nástup, může Psí Hotel Kukle s okamžitou platností přenechat rezervované místo jinému zájemci.

Při nevyzvednutí psa do konce předávací doby (18:00 hodin) je účtován poplatek za další noc. Vyzvednutí za tento příplatek je možné do 20:00 hod.

Pokud majitel nevyzvedne psa do 20:00 hodin v poslední den rezervace, bude za noc navíc účtován dvojnásobek běžné ceny.
Platba za ubytování psa bude vyrovnána v hotovosti nebo platební kartou v den zahájení pobytu (nástupu psa do hotelu). V případě prodloužení doby ubytování bude doplatek uhrazen v den převzetí psa majitelem.

Krmení má zvíře buď vlastní, tj. majitelem dodané nebo účtované provozovatelkou dle velikosti zvířete.

Pokud zákazník nezajistí krmivo v odpovídajícím množství, bude krmivo zajišťovat provozovatelka. V tom případě bude krmivo účtováno na vrub klienta následovně podle hmotnosti psa:

do 10 kg - 20,- Kč/den     do 30 kg - 40,- Kč/den    30 kg a víc - 60,- Kč/den

Vlastní BARF nebo jiné mražené krmivo....... Kč 20,00 / den.

 

Očkovací průkaz zůstává po dobu úschovy zvířete u provozovatelky. V případě změny zdravotního stavu psa (úraz, zdravotní potíže apod.) je provozovatelka povinna zajistit veterinární ošetření a následně informovat majitele. 

Nevyzvedne-li majitel psa v dohodnutý den, tato smlouva se automaticky prodlužuje a provozovatelka má nárok na dohodnutou sazbu za celé období ubytování a s tím spojené další náklady na krmivo, ošetření zvířete atd. 

Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50% navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou. 

Prohlídky hotelu před prvním ubytováním poskytujeme pouze po předchozí domluvě.

Prohlídky v hlavních sezónách (červen – září, prázdniny, svátky) neposkytujeme.