Cena za ubytování 2023:

- Dvě a více nocí:                        Kč 250,- za každou noc (za jednoho psa)                                                                                                          Kč 350,- za každou noc (za dva psy od jednoho majitele, oba psi                                                                                                                            v  jednom kotci)                      - Jedna noc:                                Kč 250,00 (Kč 350,00) za 24 hodin + Kč 20,00 za každou další                                                                                                                                 započatou hodinu                - Ubytování pouze přes den:      Kč 250,00 (8:00 – 18:00 hod.)

Při nevyzvednutí psa do konce předávací doby (18:00 hodin) je účtován poplatek Kč 250,00. Vyzvednutí  za tento příplatek je možné do 20:00 hod.

Pokud majitel nevyzvedne psa do 20:00 hodin v poslední den rezervace, bude za noc navíc účtován dvojnásobek běžné ceny (Kč 500,00 / jednoho psa; Kč 700,00 / dva psy).

Platba za ubytování psa bude vyrovnána v hotovosti nebo platební kartou v den zahájení pobytu (nástupu psa do hotelu). V případě prodloužení doby ubytování bude doplatek uhrazen v den převzetí psa majitelem.

Cena za stravu

  • Do hmotnosti 10 kg psa ................................................... Kč 20,00 / den
  • Do hmotnosti 30 kg psa ……............................................ Kč 30,00 / den
  • Hmotnost psa 30 kg a více ................................................Kč 40.00 / den
  • Vlastní BARF nebo jiné zmražené krmivo..........................Kč 20,00 / den