Při nástupu do hotelu 

- Pes musí být zvladatelný a nesmí být agresivní zejména vůči lidem 
- Musí mít platné očkování v době pobytu (psinka, vzteklina, parvoviroza, infekční hepatitida, leptospiróza - kombinovaná        
vakcína). Pes musí být naočkován minimálně 30 dnů před nástupem do hotelu, revakcinace nesmí být starší než 1 rok. 
  Bez očkovacího průkazu nebude pes ubytován.
- Pes nesmí být v době nástupu napaden infekčním onemocněním ani parazity vnitřními či vnějšími (klíšťata, blechy…)

Venčení

Venčení probíhá minimálně čtyřikrát denně dle počasí. Nekonfliktní psi jsou venčeni společně na oploceném pozemku (volný výběh), pro zpestření jsou zařazovány procházky do přilehlých lesů (na vodítku).

Krmení

Doporučujeme dovézt vlastní krmivo, na které je pejsek zvyklý. Krmivo pro psa je zákazník povinen předat v odpovídajícím množství a kvalitě. Jestliže je pes zvyklý na vařenou stravu, majitel je povinen zajistit zamražené denní dávky. Krmivo se podává individuálně podle zvyklostí psa (dle pokynů majitele). Problém není ani BARF strava, samozřejmostí je neustále čerstvá voda jak v kotcích, tak v zahradě během venčení. 

Co s sebou

S sebou do hotelu pejsek potřebuje pouze očkovací průkaz s platným očkováním, obojek a krmivo. Ostatní je k dispozici v ceně za ubytování.

Onemocnění či zranění psa

Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění nebo onemocnění psa, provozovatel pro psa zajistí veškerou veterinární péči na náklady majitele (pokud nebude vina na straně provozovatele). Provozovatel je povinen onemocnění psa majiteli neprodleně oznámit (případně kontaktní osobě, kterou majitel uvedl při předání psa do hotelu).